Чи відповідає поліція за безпеку дорожнього руху

Якщо на дорозі часто трапляються ДТП, то поліція зобов'язана повідомити про це дорожників з вимогою усунути аварійно небезпечну ділянку.
Чи відповідає поліція за безпеку дорожнього руху
logo11 грудня 2020, 17:59
logo0
logo0 хв

Деколи поліція навіть у випадку явної неправильної організації дорожнього руху відмовляється змінювати цей порядок на ділянці дороги. Але це входить в її прямі обов'язки – стверджує правозахисник Олег Голубенко.

Згідно статті 1 Закону України "Про Національну поліцію", Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Стаття 2 цього ж закону, вказує на завдання поліції: серед інших – надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини (життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека).

Також цікаво: для нацполіції куплять гіроскутери та моноколеса

Згідно пункту 13 частини 1 статті 23 цього Закону серед повноважень поліції зазначено погодження дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху. А стаття 11 Закону України "Про дорожній рух" чітко вказує, що “міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та об'єднання у межах своєї компетенції забезпечують безпеку дорожнього руху, несуть відповідальність за виконання державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху, видають нормативно-правові акти про дорожній рух, що не суперечать законодавству про дорожній рух, сприяють підприємствам, установам та організаціям, що входять до їх складу, у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Тобто, Національна поліція, як структура, що входить до складу Міністерства внутрішніх справ, повинна виконувати вимоги, що зазначені в статті 11.

Згідно статті 13 цього ж закону, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та об'єднання зобов'язані враховувати пропозиції об'єднань громадян і громадян з питань безпеки дорожнього руху.
Ст. 22 Закону говорить, що “організації та громадяни, які здійснюють розробку типових або індивідуальних проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, зобов'язані передбачати весь комплекс заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, екологічних вимог, з урахуванням специфічних потреб осіб з інвалідністю (у тому числі встановлення автоматизованих систем керування дорожнім рухом із звуковим сигналом)”.

Проекти на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів підлягають експертизі, погодженню в органах державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм з безпеки дорожнього руху на відповідність вимогам правил, нормативів з безпеки дорожнього руху та оцінці впливу на довкілля, а виявлені відхилення від їх вимог – усуненню.

Також у тему: Кабмін схвалив стратегію Безпеки дорожнього руху

Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом відповідно до правил і нормативів, а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, погоджених із відповідними підрозділами Національної поліції. До вказаних проектів і схем за приписами відповідних підрозділів Національної поліції можуть бути внесені зміни та доповнення.

Згідно частини 4 цієї ж статті, у разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові особи Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо усунення перешкод.

Тобто Національна поліція має повноваження виносити приписи щодо усунення порушень в частині забезпечення безпеки дорожнього руху.

Окрім того, у поліції є і правовий механізм для впливу на порушників, закладений в нормах статті 140 КпАП "Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт". Тим більше, що згідно статті 222 КпАП, розгляд справ про адмінправопорушення, передбаченого статтею 140 КпАП відноситься до компетенції Нацполіції.

Таким чином, твердження деяких поліціянтів відносно того, що вони не можуть впливати на безпеку руху є безпідставним і таким, що не відповідає діючому законодавству.